Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

 

“Prof. Dr. Ayşe Banu Çaycı Sivri Muayenehanesi” olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrim çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız.

 

Çerezlerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerezlerin toplanması yoluyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere aşağıda bulunan link üzerinden veya sitemiz içerisinde Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kıs aydınlatma metnine Kişisel Veri Aydınlatma Metni tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

KVKK  POLİTİKASI

1. ÇEREZ  NEDİR?

Cookie (Çerez) bir web sitesinin sizi daha sonra tanıyabilmesi için gerekli olan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan ufak bir text zaman kaybından korur, kayıt olmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

 

2. HANGİ ÇEREZLER  HANGİ AMAÇLARLA  KULLANILMAKTADIR?

Sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin  ve  uygulamanın  çalışması  için  gerekli  temel  fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Siteyi  ve  uygulamayı  analiz  etmek,  Site’nin  ve  uygulamanın  performansını  arttırmak.
 • Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

 

İnternet sitemizden (www.drbaucayci.com) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığını Cookie kullanımı kabul edip etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır. ‘Kabul Et’ seçeneğini seçtikten sonra Cookie’ler aktif olacaktır. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz ve Cooki tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie’ler kullanılmaya devam edecektir. Cookie’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolan belirtilmektedir.

 

Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler sitede yorum yaparken ya da bizimle iletişim istediğiniz zaman istenilen kişisel bilgiler (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, yorum ve mesaj) veya siteyi kullanımınız (iletişim formunu kullanırken, yorum yaparke topladığımız bilgilerdir. (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özen göstermekteyiz. Web sitemiz, sunucumuzda depolanan Cookie verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler (Google analitik, Google ads, YouTube videosu, Instagram, WhatSapp vb.) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır.

 

3. KİŞİSEL  VERİ TOPLAMANIN  HUKUK  SEBEBİ,  YÖNTEMİ,  ÜÇÜNCÜ  KİŞİLERE  AKTARIMI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla meşru menfaatimize yönelik hukuk olarak toplanmaktadır.

 

Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecek

 

Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde hizmetlerimizden üçüncü kişilerle, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel hukuk kişileri ile paylaşabiliriz.

 

4. VERİ SAHİBİ OLARAK  HAKLARINIZ  NELERDİR?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilm
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinme edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; şahsen başvuru ya da Noter aracılığıyla yapabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi                  Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Şahsen yazılı başvuru           Çukurambar, Kızılırmak Mahallesi, 1443. Cadde 1071 Ankara Plaza-B Blok, Kat: 26, No: 171, 06510 Çankaya/Ankara

 

Noter aracılığıyla başvuru                             Çukurambar, Kızılırmak Mahallesi, 1443. Cadde 1071 Ankara Plaza-B Blok, Kat: 26, No: 171, 06510 Çankaya/Ankara Başvuru formuna BAŞVURU FORMU sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdı

 

4. SİTEMİZDE  VE  UYGULAMAMIZDA  KULLANILAN  ÇEREZLER

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir. Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsi uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından y kullanılmaktadır.

Platform çerezleri tarafımca oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerez kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazla kalabilmektedir. Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Oturum  Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya ola çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

 

Çerezin Adı                                  Kullanım Amacı                                                  Kullanım Süresi

 

Google Analytics

 

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda

saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy.

 

Google Ads

 

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili


Kalıcı Çerezler Oturum Çerezle

 

 

 

 

Kalıcı Çerezler Oturum Çerezle

başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy

 

Meta (facebook)

 

Meta çerezleri, Meta hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere meta ürünlerini kullanırsanız veya meta ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Meta Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Meta’nın Meta ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Facebook Gizlilik İlkeleri için Facebook Privacy adresini ziyaret edebilirsiniz.


 

 

 

Kalıcı Çerezler Oturum Çerezle

 

Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım şekilleri konular toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

 

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

Rank Math

Arama motoru optimizasyonu

Kalıcı Çerezler

 

5. ÇEREZLERİN  KULLANIMINI  NASIL  KONTROL  EDEBİLİRİM?

 

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform ‘un çalışması için zorunlu olan Çerezler ’in gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform ’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Platform ’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Ziyaretçiler, Platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür.

 

Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı al veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

 

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihl Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

 

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

 

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Bahse konu ayarlamayı yapmadan bu siteyi kullanmakla, kişisel verilerini toplanmasına onay vermekte ve sitemizde yer alan Aydınlatma Beyanı ve Kişisel Veri İşleme/Gizlilik Politikası ile bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 

Güncelleme Tarihi: 08/06/2022

 

 

 

Adobe Analytics                                 http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

 

 

 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

AOL

 

Google Adwords

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Chrome

 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorer                               https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

MozillaFirefox                                    http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Opera                                              http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari                                   https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 

Hızlı İletişim Merkezi

Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Gönderin En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

İletişim Formu

Formu doldurun, sizinle en hızlı şekilde iletişime geçelim.

Whatsapp'tan Bize Ulaşın.

Bir konuşma başlatmak için kamera uygulamanızla tarayın veya QR kodunu tıklayın.

Sağlığınıza ve güzelliğinize dair her adımda yanınızdayız; saç tedavilerinden cilt yenilemeye, bölgesel incelmeden sigarayı bırakmaya kadar uzmanlıklarımızla hayatınızı daha iyi bir şekilde yaşamanıza yardımcı oluyoruz.
Menü
Whatsapp
Duyurular
İletişim