biyofrekans tedavisi

Titreşimsel İyileştirici: Biorezonans Tedavisi

Titreşimsel iyileştiriciler ya da biorezonans tedavisi; cihaz desteği ile canlı organizmada frekanslar sayesinde hücresel bazlı değişiklikler yapmayı amaçlayan terapilerdir. Titreşim Tıbbı, insan vücudunda çevresel etkilerle değişen elektromanyetik yapının normale getirilmesi ve bu değişen elektromanyetik yapıdan dolayı sağlıklı çalışamayan organ veya sistemlerin tedavi edilmesi amacını taşır.

Biorezonans Cihazı Nasıl Etki Sağlar?

Titreşim tıbbı uygulamalarının temel dayanağı termodinamik ve rezonans kavramlarıdır. Hem hücresel bazda hem de moleküler bazda sistemlerin termodinamik açıdan kararlılığını bozan faktörler olabilir. Bu durumda sistemin titreşim frekansı değişime uğrar. Değişen titreşim frekansında bozulma saptanır. Bu frekansın olumlu karşıtı sisteme verilirse bozulmuş titreşim frekansı kaybolabilir. Olumlu frekansların iletimi tekrarlanır ve sürekli hale gelirse bozulmalar etkisiz hale gelir ve iyileşme sağlanabilir.

Biorezonans Cihazı Temel Olarak 3 Şekilde Çalışmaktadır:

 1. Vücuttan elektrotlar yardımı ile elektromanyetik titreşimler alınır.
 2. Cihaz hafızasında kayıtlı olan frekanslar elektrotlar yardımı ile vücuda verilir.
 3. Her organın ve dokuya özgü olan frekans taranarak, tedavi uygulayıcı sinyaller üretilir.

Titreşim tıbbı veya Biorezonans terapilerinde Kuantum fiziği bilgileri temel alınır. Bu fizik dalına göre maddenin her maddenin katı hali yanı sıra titreşimsel bilgisi mevcuttur. Biorezonans Terapilerinde maddelerin parmak izi gibi değerlendirilmesi gereken titreşimsel bilgiler ile çalışılır. Vücutta olumsuz frekans yaratan bakteri, parazit, virüs, ağır metal gibi her türlü maddenin kendi frekans koduna göre taranması mümkündür. Modern Biorezonans cihazları terapi amaçlı bu titreşimsel bilgileri kullanarak, kişinin kendi kendine iyileşmesini sağlar.

Biyorezonans Tedavisi Neden Uygulanmalıdır ?

Klasik tedaviler daha çok hastalığın bulguları ile ilgilenirken, Biorezonans Tedavileri hastayı bir bütün olarak değerlendirerek, hastalığın sebeplerine yönelik planlama yapar. Klasik Tıp sisteminde ağırlıklı olarak biyokimyasal testler ön plana çıkarken, Biorezonans sisteminde biyofiziksel test yöntemleri baz alınır. Biorezonans sistemine dahil olan hastanın tüm organları, zihinsel durumu, geçmiş ve güncel yaşam durumu değerlendirilir ve terapi protokolleri bu değerlendirmelere göre hazırlanır. Bütüncül değerlendirme sonucunda hastalığa sebep olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Biorezonans terapilerinin esas amacı hastalık etkenlerini ortaya çıkartmak olduğu için, temel dengeleyici ve vücudun içinde zaten mevcut olan iyileşme imkanlarına destek verir. Bundan ötürü klasik tıp uygulamalarının yanı sıra daha etkili bir tedavi sağlanmış olur. Ayrıca hastalıkların temelinde yatan ana nedenleri tespit edip terapilere entegre ettiği için iyileşmenin de temelini oluşturur. Böylece hem klasik tıbba destekleyici bir terapi yöntemi olduğu gibi kendince de iyileşmeyi sağlar.

Biorezonans Tedavisinin Faydalı Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Biorezonans  ile ilgili olarak alerjik durumlar başta olmak üzere, kronik hastalıklar, gıda intoleransları, yeme bozuklukları, bağımlılık tedavileri, spor hekimliğinde, ağrı tedavisinde, bağışıklık sistemi ve hormon sistemi dengesizliklerinde, pulmoner sistem hastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları, kronik toksin yüklenmesi, iyileşmesi zor yaralar ve daha birçok durumda uygulayıcılar tarafından pozitif tecrübeler bildirilmiştir.

Biorezonans Tedavisi Hangİ Durumlarda Uygulanamaz?

 • Öncelikle kişide ağır bir cerrahi gerektiren travma,
 • Kalp krizi, zehirlenme, akut inme gibi insan hayatını tehdit eden durumlar,
 • Organ nakli, beraberinde kullanılan immün sistemi başkılayıcı ilaçların kullanılması gibi nedenlerden dolayı uygun bir yöntem olarak kabul edilmemektedir.
 • Özellikle gebeliğin ilk üç ayında da uygulamadan uzak durulmalıdır.

Biorezonans Tedavisi Kilo Verdirir mi?

Biorezonans tedavisi klasik tıp uygulamalarının yanı sıra sorunun temelini  ele alır. Kilo almanızın gerçek sebibine ya da kilo vermenize engel olan faktörleri tespit ederek destekler. Özellikle sürekli kilo alıp vermede etkileri kanıtlanmış olan ağır metallerin atılması ve vücuttan silinmesini sağlar. Öte yandan, kilo almanızın birincil nedeni olan duygusal durum, duygusal açlık ve duygusal yeme gibi faktörlerin önüne geçmek amacıyla duygusal durumu destekleyen protokolleri barındırır.

Biorezonans Tedavisi ile İntoleranslarınızı Ortadan Kaldırın

Birçok teste rağmen sebebi bilinmeyen bağırsak sorunlarınız varsa, biorezonans sizin için de uygun bir teşhis ve tedavi yöntemidir. Parmak kanı alınarak; vücutta olumsuz frekans yaratan, besinler, ağır metaller, bakteri, virüs ve parazitler tespit edilir. Bunlara yönelik tedavi protokolleri uygulanır.

Biorezonans Tedavisi Aknelerden Kurtulmak için Uygun Bir Yöntem

Aknenin altında yatan sebepler tespit edilerek; buna yönelik, akne protokolleri, eliminasyon diyeti, uygun vitamin ve mineral takviyeleri düzenlenmektedir. İntolerans ve allerjileri belirleyerek, akneye sebep olan durumları ortadan kaldırmak tedavinin temelini oluşturur.

Biorezonans Tedavisi ile Sigarayı Bırakabilirsiniz

Klasik sigara bırakma tedavilerinin yanı sıra, kalıcı çözüm üretebilen tedavi prorokollerini içermektedir. Sigara bırakma dışında, sigaranın vücutta sebep olduğu ağır metal toksisitesinin iyileştirilmesini ve toksinlerin atılımını sağlar. Sigara bıraktırma programı, 3 seanslık bir işlemdir.

Biorezonans Tedavisi Kaç Seans Uygulanmalıdır?

Seans sayısı ve süresi, kişinin hastalıklarına ve ihtiyacına göre belirlenmektedir. Her protokol ayrı programları barındırır ve bu programların süreleri değişkendir. Sigara bıraktırma için en az 3 seans, iştah kontrolü için en az 6 seans, intoleransların tedavisi içinse en az 10-12 seans uygulanması önerilmektedir.

Özetle Biorezonans Tedavisi

 1. İnsan vücudunun içinde ve çevresinde fizyolojik elektromanyetik titreşimler vardır. Bu titreşimler, biyokimyasal süreçleri koordine eder ve onları güçlendirir.
 2. Fizyolojik elektromanyetik titreşimlerin yanı sıra, toksin yükleri, yaralanmalar, enfeksiyonlar, kronik hastalıklar, yapılan ameliyat kesileri nedeniyle de her insanda patolojik olarak ortaya çıkan titreşimler de vardır.
 3. Fizyolojik ve patolojik salınımlar hepsi birlikte hastanın kendi salınımları olarak adlandırılır.
 4. Hastanın kendi salınımları, vücudun yüzeyinden alınabilir (anten etkisi) ve bir iletken ile terapi cihazına iletilebilir.
 5. Terapi salınımları, diğer elektronik veya teknik olarak üretilen frekansları eklemeden, modern elektronik Biyorezonans cihazı yardımıyla hastanın kendi salınımlarından elde edilir.
 6. Terapiye dönüşen hastanın kendi salınımları Biyorezonans cihazından hastanın vücuduna geri beslenir. İyileştirici etki terapi cihazında değil hastanın kendi vücudunda gerçekleşir.
 7. Terapi salınımları, öncelikle hastanın vücudunda patolojik salınımları baskılayarak veya azaltarak ve ikinci olarak da fizyolojik salınımları heyecanlandırarak veya güçlendirerek terapötik bir etkiye neden olur.
 8. Biyorezonans tedavisinin amacı patolojik salınımları azaltmak veya ortadan kaldırmak ve aynı zamanda fizyolojik salınımları güçlendirmektir.
 9. Biyofiziksel enerji seviyesindeki iyileşmeler, normalde biyokimyasal süreçlerde normalleşme veya iyileşme yönünde bir gelişme ile takip edilir.
 10. Biyorezonans tedavisinin temel amacı, endojen düzenleyici kuvvetleri aktive etmek ve onları sağlığa geri dönüş için gerekli olduğu ölçüde müdahale eden patolojik etkilerden arındırmaktır.
Yorum Bırakın