Bağırsak Florası Nedir?

İnsan gastrointestinal sistemi (gis), gis’in distal bölgesinde, yani kolonda en yüksek mikrobiyal yoğunluğa sahip olan, kompleks bir mikrobiyal ekosistem oluşturan çok çeşitli mikroorganizmalara sahiptir. Bu bağırsak ekosisteminin insan sağlığını korumak için çok önemli olduğu düşünülmektedir ve bu bağırsak mikrobiyota bozukluğunun, yani bağırsak disbiyozunun, otoimmün ve alerjik hastalıklar, kolorektal kanser, metabolik hastalıklar ve bakteriyel enfeksiyonlar dahil olmak üzere bazı hastalıkların meydana gelmesini kolaylaştırdığı ve/veya bu hastalıkları şiddetlendirdiği düşünülmektedir.

Prebiyotikler, probiyotikler ve antibiyotikler gibi biyoterapötik ajanlarla yapılan müdahaleler genellikle bağırsak mikrobiyomunun normal homeostazını yeniden oluşturmak için uygulanır. Bağırsak mikrobiyomunu oluşturan trilyonlarca kommensal bakteriler, özellikle, firmicutes, bacteroidetes, actinobakterileri, proteobacteria ve fusobacteria’yı içeren mikrobik filumlardan oluşur. Erişkin mikrobiyotadaki baskın filumlar, toplam bağırsak mikrobiyotalarının %90’ından fazlasını temsil eden firmicutes ve bacteroidetes tarafından oluşur. Bununla birlikte, bu değerler insan ve bebek bağırsağında önemli ölçüde farklıdır, burada actinobacteria ve özellikle bifidobacterium cinsi çoğunlukta sayısal olarak bulunur.

Bağırsak Florasının Önemi Nedir?

Bağırsak mikrobiyotası, sindirilmeyen bitkisel kompleks polisakkaritlerin ve konakçı tarafından üretilen glikanların (örn., musin) fermentasyonunda ve aynı zamanda patojenik bakterilere karşı korumada kritik bir rol oynar. Ek olarak, bağırsak mikrobiyotasının, konağın bağışıklık sisteminin düzgün gelişmesi için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının, iga üretimini indüklemede ve regulator t hücreleri (treg), t helper 1 (th1) ve 17 (th17) dahil olmak üzere, bağırsaktaki birkaç t hücre popülasyonunun homeostazisini korumada önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar vardır. Bağırsak mikrobiyotasının ek metabolik fonksiyonları vitaminlerin ve safra asidi biyotransformasyonunun sentezini içerir.

Üretilen başlıca kısa zincirli yağ asitleri, asetat, bütirat ve propiyonattır. Ek olarak, diğer mikrobiyal son ürünler; laktat, etanol, süksinat, valerat, kaproat, izobütirat, 2-metil-butirat ve izovalerattır. Bu metabolitlerin en önemli etkilerinden biri, intestinal epitelyum üzerindeki trofik etkileridir. Özellikle, butirat, epitelyal hücreler için tercih edilen enerji kaynağıdır.

Yorum Bırakın