Vitamin D ‘nin kemik metabolizması üzerine etkisinin yanı sıra önemli bir immün modülatör hormondur.
İmmün sistem hücrelerinde Vitamin D reseptörleri bulunur ve reseptör düzeyinde gelişen polimorfizimler , otoimmün sistem hastalıklarının gelişimiyle ilişkilendirilmektedir.
.
Haşhimato troiditi genetik yatkınlık ve selenyum eksikliği ,ilaçlar , radyasyon, sigara kullanımı, enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle gelişen troid bezinin lenfositlerce istila edildiği ve troide özel antikorların oluştuğu bir hastalıktır.
Kısacası Haşhimato troiditi Th1-Th2 arasınada ki dengenin bozulduğu bir T hücresi hastalığıdır.
Bunu sonucunda Troid hücreleri harap olur ve hipotrodizm gelişir.
.
TSH reseptörlerine karşı oto antikorlar oluşur.1966-2017 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalardan derlenen bir makalede Haşhimato troidi geçiren hastaların kan vitamin D düzeyi düşük bulunmuştur.(75 nmol/L)
Kan vitamin D düzeyi 100 nmol/L üzerinde olmalıdır.Bu düzeyi sağlamak için günlük kullanılması gereken D vitamini 8000 IU dir. Otoimmün troiditlerde karşılaşılan D vitamini’nin resptör düzeyinde polimorfizmi de önemli bir sorundur.

Yorum Bırakın